Wednesday, February 12, 2020

Milenial, Apa Kabar dengan Adab dan Akhlak ?

Oleh Hafidz Naufal Dany

Akhlak menurut bahasa suatu sikap atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah adalah daya mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan. Dengan demikian akhlak pada hakikatnya adalah suatu sikap yang melekak pada diri manusia, akhlak juga disebut moral dan etika. Sedangkan Adab adalah suatu sikap kepekaan terhadap terhadap sesuatu mendorong  dengan spontan.

Adab dan akhlak berhubunan erat bagi kehidupan seorang muslim di dunia, Rasullullah adalah teladan bagi umat islam dalam menjalankan adab dan akhlak, sebagaiman rasullullah menerapkannya dalam dakwah pada masa itu, walaupun beliau menerima penolakan saat berdakwah rasullullah tetap beradab dan berakhlak yang baik kepada orang pada masa itu yang menentang dakwahnya.

            Penerapan Adab dan akhlak sangat langka pada zaman saat ini, seaka-seakan adab dan akhlak lagi sudah hampir hilang dalam diri manusia, banyak kasus seperti anak SMA berani menentang gurunya sendiri Anak berani melawan orang tua, rata-rata kejadian tidak adanya adab dan akhlak yang baik terjadi di lingkungan pendidikan, sangat miris sekali bagi seorang muslim bagaimana adab dan akhak sangat penting sekali karena kedudukannya sanagat tinggi, bagaimana islam menegedepankan adab dan akhlak sebelum ilmu, kebanyakan orang sekarang mengedepakan ilmu penegetahuannya terlebih dahulu tetapi tidak mempunyai adab dan akhlak, ilmu yang diperoleh  itu semua tidak berguna jika tidak mempunyai adab dan akhlak yang baik.

            Akhlak yang baik tanda kebahagiaan seseorang hidup di dunia dan akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang di dapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dan adab yang baik. Disinilah peran orang tua untuk mendidik anaknya dengan apa yang Rasullah SAW ajarkan, agar aklhak dan adab anak tersebut terbangun dengan baik.

            Sebagai pemuda Islam pada zaman serba teknologi yang maju saat ini kita harus mengedepankan adab dan akhlak, jangan sampai adab dan akhlak menghilang dalam diri pemuda Islam pada zaman sekarang. Karena pemuda sebagai tongkat estafet perjuangan islam, jangan samapai generasi islam hancur karena tidak memiliki adab dan akhlak yang baik.    


Artikel Terkait