Prestasi-Prestasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan


[wartanusantara.id]
Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada tahun 26 H. Dia merupakan paman Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Setelah kematian ayahnya Marwan bin Hakam, Abdul Malik menjadi Khalifah yang ke-5 dari Bani Umayyah. Ia berkuasa antara tahun 66-86 H/ 685-705 M.

Adapun prestasi-prestasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai berikut;

1. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara.

Penggunaan bahasa Romawi dan Persia dalam pebukuan administrasu diganti dengan bahasa Arab.

2. Huruf-huruf hijaiyah  diberi tanda titik dan harokat

3. Membuat mata uang Dinar dengan menulis ayat Al-Qur'an pada mata uang tersebut

4. Perluasan penaklukan wilayah Afrika. Khalifah Abdul Malik pun ikut serta dalam penaklukkan kota Glola yang terletak dekat Qairuwan.

Sumber diolah dari Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah karya Syaikh Muhammad Sa'id Mursi
Foto : Dinar emas yang dicetak Umayyah pada 695, sangat mungkin menggambarkan 'Abdul Malik/Wikipedia

0/Post a Comment/Comments