Kebijakan dan Prestasi Khalifah Al-Mahdi


[WARTANUSANTARA.ID]
Khalifah Al-Mahdi merupakan khalifah ketiga dalam dinasti Bani Abbasiyah. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali  bin Abdullah bin Abbas. Ia dijuluki Al-Mahdi, sementara julukan ayahnya adalah Abu Jafar Al-Manshur.

Al-Mahdi dilahirkan di Idjaz tahun 127 H. Ia diangkat menjadi khalifah pada usia 22 tahun. Al-Mahdi berkuasa dari bulan Dzulhijjah 158 H sampai bulan Muharram 169 H.

Kebijakan dan prestasi khalifah Al-Mahdi

Adapun kebijakan khalifah Al-Mahdi selama memerintah daulahnya sebagai berikut :

1. Memerangi orang-orang zindiq dan mulhid (ingkar)
2. Memerintahkan para ulama agar menyusun buku untuk membantah pemahaman-pemahaman golongan zindiq
3. Mendengarkan langsung pengaduan kezaliman
4. Mengirim putra-putranya untuk pergi berperang
5. Memperbaharui petunjuk jarak di jalan

Adapun prestasi-prestasi khalifah Al-Mahdi sebagai berikut

1. Memperluas masjidil Haram dan membangun masjid Ar Rashafah
2. Pendirian kantor pos yang melayani pengiriman surat dari Irak ke Hijaz, dari Yaman ke Mekkah dan Hadhratul Maut.
3. Menyerbu negara Romawi di bawah pimpinan Harun Ar-Rasyid
4. Penaklukkan daerah Arbad, suatu wilayah di India.

Sumber diolah
- Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuthi
- Tokoh-tokoh besar Islam karya Muhammad Said Mursi
- Ensiklopedi Sejarah Islam
- Sejarah Daulah Umawiyah & Abbasiyah karya Ali Muhammad Ash-Shallabi

0/Post a Comment/Comments